Het vinden en hebben van passend werk vraagt aandacht. Aandacht van wat je wilt, kunt, mag, moet en ook durft. Welke kwaliteiten zet je in en hoe bereik je dat wat je wilt ?

  • Loopbaanadvies: onderzoeken wat en hoe je anders, meer en/of beter in je huidige functie kunt. Aantal gesprekken 3 tot 6.
  • Outplacement/2e spoor: vanuit een werkende situatie naar een nieuwe of andere werkomgeving. Waarbij rekening wordt gehouden met wensen, mogelijkheden en aanwezige kwaliteiten en vaardigheden Duur van het traject tussen 3 en 12 maanden.
  • Specifiek:
    • Solliciteren: schrijven van brief, cv en gespreksvoorbereiding
    • Netwerken: wie, waar, hoe en wat om inzicht te krijgen in je netwerk en te gebruiken.

Aanmelden kan zowel particulier als ook via de werkgever:

Stap 1: Om te beginnen vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek bespreken we je vraag, onderzoeken beiden of er een klik is en of het gewenste resultaat in de samenwerking gehaald kan worden.  Mocht aan een van deze voorwaarden door mij niet voldaan kunnen worden, dan zal ik, voor zover mogelijk, doorverwijzen. Dit gesprek is kostenloos.

Stap 2: Een intakegesprek waarna een trajectplan geschreven wordt. In het trajectplan worden huidige en gewenste situatie beschreven, de aandachtspunten en concrete acties gedurende het traject. Na goedkeuring en ondertekening van het trajectplan starten. Mocht dit traject in opdracht zijn van een leidinggevende, dan zal er in deze fase overleg plaatsvinden. De geschreven rapportage zal te allen tijde eerst ter goedkeuring aan jou als cliënt worden voorgelegd.

Stap 3: Uitvoering van het trajectplan. Wanneer wenselijk dan is het mogelijk om steeds na 3 maanden een tussentijdse rapportage te schrijven voor leidinggevende.