• Sollicitatie vaardigheden: deelnemers leren hoe kwaliteiten en obstakels te verwoorden, welke invloed ze kunnen uitoefenen in de verschillende fases van het solliciteren, het analyseren van een vacature en wat daarmee te doen, telefonisch contact leggen en het schrijven van brief en cv.
  • Netwerktraining: deelnemers leren wat netwerken is, hoe hun eigen netwerk eruit  ziet en hoe ze er invloed op kunnen uitoefenen.
  • De werkvloer op: sociale activering, samenwerken, feedback geven en krijgen, omgaan met collega’s, leidinggevende en klanten, het bereiken van doelen en hoe presenteer ik mezelf.