Inzicht krijgen wat van jou is en wat van de ander. Hoeveel invloed hebben anderen en/of omstandigheden op jou en je leven ? Leren onderscheid maken tussen je eigen gedachten, ideeën, emoties en die van een ander.

Regiehouder worden over je eigen leven, opkomen voor je zelf (leren ‘nee’ zeggen), veranderingen aanbrengen in bestaande communicatiepatronen die niet meer wenselijk zijn, keuzes maken, vergroten van zelfvertrouwen en assertiviteit. Doelen en wensen behalen.

Aantal gesprekken 4 tot 10.

Aanmelden kan zowel particulier als ook via de werkgever:

Stap 1: Om te beginnen vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek bespreken we je vraag, onderzoeken beiden of er een klik is en of het gewenste resultaat in de samenwerking gehaald kan worden.  Mocht aan een van deze voorwaarden door mij niet voldaan kunnen worden, dan zal ik, voor zover mogelijk, doorverwijzen. Dit gesprek is kostenloos.

Stap 2: Een intakegesprek waarna een trajectplan geschreven wordt. In het trajectplan worden huidige en gewenste situatie beschreven, de aandachtspunten en concrete acties gedurende het traject. Na goedkeuring en ondertekening van het trajectplan starten. Mocht dit traject in opdracht zijn van een leidinggevende, dan zal er in deze fase overleg plaatsvinden. De geschreven rapportage zal te allen tijde eerst ter goedkeuring aan jou als cliënt worden voorgelegd.

Stap 3: Uitvoering van het trajectplan. Wanneer wenselijk dan is het mogelijk om steeds na 3 maanden een tussentijdse rapportage te schrijven voor leidinggevende.